Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

historia sztuki (DUx-HistSzt)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku historia sztuki

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

W wyniku ukończenia studiów II stopnia absolwent posiada umiejętności i wiedzę w zakresie: - wszechstronnie rozumianej sztuki polskiej i europejskiej - dziejów myśli o sztuce wraz z dziejami estetyki i elementów filozofii - teoretycznych aspektów kultury wizualnej - metodologii oraz historii badań nad sztuką - odbył praktykę muzealno-konserwatorską Ukończenie studiów daje możliwość pracy: - w muzeach - urzędach konserwatorskich - galeriach i instytucjach obrotu dziełami sztuki - redakcjach wydawnictw i czasopism - placówkach popularyzujących sztukę - szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującymi do wykonywania zawodu nauczyciela).

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów historia sztuki zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl