Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

filozofia (DUx-Filoz)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku filozofia

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów magisterskich kierunku filozofia otrzymuje tytuł zawodowy magistra. Podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, epistemologii, metafizyki i etyki oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu psychologii i informatyki. w ramach studiów realizowane są także przedmioty fakultatywne. Studia filozoficzne przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych lub stanowią uzupełnienie studiów na innym kierunku. Student specjalności filozofia ogólna opanowuje podstawowe techniki argumentacyjne i techniki translatorskie, zdobywa też umiejętność analizy tekstów. Absolwent filozofii przygotowany jest do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz do wykonywania pracy w innych organizacjach jako specjalista ds. komunikacji społecznej, pracownik instytucji rządowych i pozarządowych, doradca ds. mediacji a także może prowadzić zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki w szkole, po spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów filozofia zostały zatwierdzone uchwałą nr 337/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl