Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Kalisz)

pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (Kalisz) (ZUx-POWK)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Pedagogika specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę z obszaru nauk społecznych i humanistycznych dotyczącą wychowania i opieki oraz kształcenia, nauczania i uczenia się, jednostek i grup społecznych funkcjonujących w różnych środowiskach wychowawczych, instytucjach oświatowych i instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Ponadto, dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat rozwoju człowieka w kontekstach biologicznym, psychologicznym i społecznym. Absolwent posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat różnorodnych zjawisk społecznych. Potrafi identyfikować zagrożenia tkwiące w świecie społecznym oraz konstruować i realizować oryginalne programy opiekuńczo-wychowawcze: profilaktyczne, korekcyjne oraz stymulujące rozwój. Potrafi twórczo inspirować rozwój własny oraz uczestników procesów edukacyjno-wychowawczych i wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Przygotowany jest do aktywnego działania w grupach, organizacjach, placówkach i instytucjach realizujących zadania opiekuńczo-wychowawcze. Absolwent posiada kwalifikacje, które umożliwiają podjęcie pracy w świetlicach i klubach różnego typu, bursach szkolnych, internatach, ochotniczych hufcach pracy, instytucjach pomocy społecznej, ośrodkach adaptacyjnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu oraz zajmujących się pieczą zastępczą, organizacjach pozarządowych, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych. Może pracować jako kurator sądowy, pedagog w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, hospicjach i placówkach opieki paliatywnej.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl