Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne (Kalisz)

pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne (Kalisz) (ZUx-KPS)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność komunikacja i poradnictwo społeczne

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci tego kierunku na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu w wyniku realizacji celów kształcenia i wychowania zakładanych na okres dwuletnich wyższych studiów, zostali wyposażeni we wszechstronną, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Absolwent jest przygotowany do pracy z ludźmi mającymi trudności w skutecznym pokonywaniu życiowych problemów, a także – do pomagania ludziom, by lepiej „pomagali sobie samym w codziennym życiu”. Absolwent, dzięki doświadczeniom, wiedzy i umiejętnościom wyniesionym z zajęć akademickich w ramach specjalności jest przygotowany także do podejmowania wyzwań, zagrożeń i pytań niesionych przez przemiany społeczne, ekonomiczne i polityczne dzisiejszej Polski, Europy i świata. Absolwent komunikacji i poradnictwa społecznego dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, socjologiczną, psychologiczną i dydaktyczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania czy pracy opiekuńczej oraz do konstruowania własnego rozwoju zawodowego. Opanował praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Zakres uzyskanych kompetencji pozwala absolwentowi na samodzielne i odpowiedzialne prowadzenie procesów edukacyjnych grup i jednostek w różnego typu instytucjach i placówkach oświaty, wychowania i opieki. Absolwenci komunikacji i poradnictwa społecznego przygotowani są do kierowania pracą zespołów nauczycieli i wychowawców w placówkach edukacyjnych wychowawczych, opiekuńczych i kulturalnych. Praktyka zawodowa zrealizowana została przede wszystkim w instytucjach i organizacjach zajmujących się pomocą społeczną (domy pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, agendy służb socjalnych i samorządowych, instytucje profilaktyki społecznej itp.). Znajomość języka obcego na poziomie B2+.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl