Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz)

pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) (ZUx-EWP)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela zdobyte podczas studiów pierwszego stopnia. Posiada kompetencje w zakresie merytorycznym i praktycznym do organizowania i prowadzenia procesu edukacyjnego oraz dysponuje warsztatem teoretyczno-praktycznym do projektowania działań dydaktycznych. Potrafi w sposób kreatywny wykorzystywać zdobytą w toku studiów wiedzę i umiejętności w zakresie pracy w grupie, umie podejmować decyzje, uzasadniać zajęte stanowisko. Przedmioty dodatkowego modułu nauczycielskiego (język angielski) – wzbogacają kompetencje absolwenta o wiedzę z zakresu historii i kultury krajów angielskiego obszaru językowego, anglojęzycznej literatury dziecięcej, języka jako systemu gramatycznego i symbolu ludzkiego doświadczenia oraz nauczania języka angielskiego jako języka obcego wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Absolwent odznacza się znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl