Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Kalisz)

pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią (Kalisz) (ZUx-EWATZ)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z arteterapią

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i kompetencje w zakresie organizowania i prowadzenia procesu edukacyjnego wzbogaconego warsztatem z zakresu arteterapii. Ma merytoryczne i praktyczne przygotowanie do wykorzystywania metod arteterapii w procesie wychowawczym oraz w pracy z uczniem z trudnościami szkolnymi w placówkach szkolnych i instytucjach związanych z pomocą psychopedagogiczną prowadzących arteterapię. Absolwent jest przygotowany do rozpoczęcia kariery zawodowej na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, i posiadając uprawnienia nauczycielskie zdobyte w innym trybie studiów, może znaleźć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w publicznych i niepublicznych przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III), oddziałach przedszkolnych przy szkołach, jak i w innych formach wychowania przedszkolnego, tj. w zespołach wychowania przedszkolnego oraz punktach przedszkolnych. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl