Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne

pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne (ZUx-EMTI)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność edukacja medialna i technologie informacyjne

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - kwalifikacje specjalnościowe z dziedziny mediów i technologii informacyjnych; - kwalifikacje do zatrudnienia w różnych obszarach działań naukowych, badawczych i edukacyjnych związanych z mediami, mass mediami, multimediami i nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi; - kwalifikacje do zatrudnienia w zespołach twórczych i instytucjach medialnych takich jak: prasa, radio, telewizja, wydawnictwa multimedialne, agencje reklamowe, producenci mediów, animatorzy kampanii społecznych itp.; - kwalifikacje do zatrudnienia w placówkach ekspozycyjno-szkoleniowych i kulturalno-oświatowych, m.in. takich jak centra targowe i konferencyjne, ośrodki kultury i świetlice osiedlowe, zwłaszcza w pracowniach komputerowych, audiowizualnych, filmowych, fotograficznych bądź realizujących na-grania wideo; - kwalifikacje do zatrudnienia w różnych jednostkach gospodarczych, państwowych i społecznych, tj.: w zakładach, organizacjach, organach i urzędach, w których niezbędni są rzecznicy i specjaliści ds. kontaktów z mediami; - przygotowanie pedagogiczne, do pracy na stanowisku wychowawcy oraz innego pracownika pe-dagogicznego (zgodnie z rozumieniem Karty Nauczyciela) w placówkach systemu oświaty (zgodnie z Ustawą o systemie oświaty) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie posiadających wyższego wykształce-nia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 50 poz. 400 z późn. zm.), oraz art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl