Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (ZLx-PedSP)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne, wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy oraz innego pracownika pedagogicznego w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych oraz innych placówkach systemu oświaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim. Posiada kompetencje do: - zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach podstawowych specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym; - zajmowania stanowiska nauczyciela w ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację rocznego obowiązku przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki; - prowadzenia zajęć rewalidacyjno – wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim; Absolwent jest przygotowany do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego w przedszkolach, szkołach oraz instytucjach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych działających na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwent posiada kwalifikacje do współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach magisterskich i podyplomowych w uczelniach krajowych i zagranicznych.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika specjalna zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl