Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (ZLx-POW)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie działań opiekuńczych, wychowawczych, pomocowych, terapeutycznych i profilaktycznych, realizowanych w odniesieniu do osób w różnym wieku, tj. dzieci, młodzieży, osób dorosłych (także starszych), w tym osób będących w trudnej sytuacji życiowej i/lub ze środowisk dysfunkcyjnych. Absolwent może zatem znaleźć zatrudnienie w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych różnego typu, między innymi socjalizacyjnego, interwencyjnego, na przykład w domach dziecka (na stanowisku wychowawcy), wielofunkcyjnych całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych; placówkach opieki i wsparcia dziennego takich, jak: świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, żłobki, kluby dziecięce, kluby seniora, domy opieki (na stanowisku wychowawcy); placówkach oświatowych: przyszkolnych internatach, bursach, placówkach wychowania pozaszkolnego, w szkołach – w świetlicy (na stanowisku wychowawcy) oraz w stowarzyszeniach i fundacjach prowadzących działalność opiekuńczą i wychowawczą.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl