Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm

pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna-nauczycielskie studia dwuprzedm (ZLx-EiTER)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy, nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty, - uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, - kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki i terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne) w przedszkolu, szkole podstawowej oraz placówkach zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci, - kompetencje do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci, - kompetencje merytoryczne do prowadzenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w formie kształcenia zintegrowanego oraz zajęć z zakresu terapii pedagogicznej na poziomie szkoły podstawowej, uzyskane na podstawie programu zgodnego ze standardami kształcenia dla kierunku Pedagogika, - kompetencje merytoryczne do prowadzenia grup i klas integracyjnych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, pracy w świetlicach szkolnych i środowiskowych, - kompetencje do podejmowania i realizacji działań w ramach zespołów udzielających pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach i innych placówkach, - kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym oraz opiekuna dziennego.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl