Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna (DUx-EduTER)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty; - uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; - kwalifikacje do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia oraz zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; - kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu profilaktyki i terapii pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze; korekcyjno – kompensacyjne) w przedszkolu, szkole podstawowej, oraz placówkach zajmujących się prowadzeniem terapii pedagogicznej dzieci i młodzieży; - kompetencje merytoryczne do prowadzenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w formie kształcenia zintegrowanego oraz zajęć z zakresu terapii pedagogicznej na poziomie szkoły podstawowej uzyskane na podstawie programu zgodnego ze standardami kształcenia dla kierunku Pedagogika; - kompetencje merytoryczne do prowadzenia grup i klas integracyjnych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz klas terapeutycznych; pracy w świetlicach szkolnych i środowiskowych; - kompetencje umożliwiające prowadzenie zindywidualizowanych ścieżek kształcenia; - kompetencje do podejmowania i realizacji działań w ramach zespołów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych i innych placówkach; - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, - kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym oraz opiekuna dziennego.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl