Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność terapia pedagogiczna z arteterapią

pedagogika, specjalność terapia pedagogiczna z arteterapią (DUx-ARTE)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność terapia pedagogiczna z arteterapią

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku pedagoga, pedagoga - terapeuty, oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty; - uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga -terapeuty oraz prowadzenia terapii przez sztukę w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych (podstawowych i ponadpodstawowych), przedszkolach i szkołach integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi oraz placówkach prowadzących terapię pedagogiczną i arteterapię dla dzieci i młodzieży (świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, poradniach psychologiczno–pedagogicznych), fundacjach oraz stowarzyszeniach prowadzących zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, ośrodkach terapii zajęciowej - kwalifikacje do pracy w charakterze pedagoga – terapeuty oraz specjalisty prowadzącego arteterapię - kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, profilaktyki i terapii pedagogicznej (w tym zajęć korekcyjno – kompensacyjnych) oraz arteterapii w przedszkolach i szkołach integracyjnych i z oddziałami integracyjnymi na stanowisku pedagoga – terapeuty i arteterapeuty, placówkach prowadzących terapię pedagogiczną i arteterapię dla dzieci i młodzieży (świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, poradniach psychologiczno–pedagogicznych,), fundacjach oraz stowarzyszeniach prowadzących zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży, ośrodkach terapii zajęciowej - kompetencje merytoryczne do prowadzenia działań terapeutycznych w formie warsztatów korekcyjno- kompensacyjnych, artystyczno-edukacyjnych, sesji arteterapeutycznych, w tym projektów integracyjnych, umożliwiających doświadczanie sztuki w różnych jej wymiarach na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz w placówkach prowadzących terapię pedagogiczną i arteterapię uzyskane na podstawie programu zgodnego ze standardami kształcenia dla kierunku Pedagogika - kompetencje do podejmowania i realizacji działań w ramach zespołów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przedszkolach, szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i innych placówkach.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl