Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia (DLx-SPZ)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat kierunku pedagogika, specjalność socjoterapia i promocja zdrowia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - ogólnopedagogiczną podstawową wiedzę z zakresu socjologii, psychologii, potrzebną do rozumienia procesów edukacji, wychowania oraz zastosowania ich w procesie promocji zdrowia i socjoterapii - kompetencje pedagogiczne w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych oraz socjoterapii; - umiejętności prowadzenia diagnozy w zakresie wiedzy o zdrowiu, zachowań zdrowotnych oraz potrzeb zdrowotnych, rozwojowych i edukacyjnych różnych grup społecznych; - umiejętność opracowywania, realizacji i ewaluacji programów i scenariuszy zajęć wychowawczych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych, z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia; - umiejętności prowadzenia diagnozy pedagogicznej w obszarze zasobów jak i problemów wychowawczych, niepowodzeń szkolnych oraz zaplanowania i przeprowadzenia interwencji pedagogicznych zarówno indywidualnych, jak i w grupie dzieci i młodzieży; - wiedzę w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, poradnictwa pedagogicznego, psychoedukacji i wspierania rodziców i nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych; - kompetencje w zakresie promocji zdrowego stylu życia, organizowania i koordynowania działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska życia, pracy i nauki; - przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku wychowawcy oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach oświatowych, instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, oraz kształcenia ustawicznego, ochrony i wspomagania zdrowia, np. szkołach, świetlicach środowiskowych, szkolnych, socjoterapeutycznych, sanatoriach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, instytucjach pomocy rodzinie, wspierania rozwoju dziecka, organizacjach pozarządowych, działających na rzecz osób z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego. Posiada również kompetencje do pracy w fundacjach, organizacjach i stowarzyszeniach zajmujących się profilaktyką, socjoterapią oraz pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą, aktywizacją społeczności lokalnych. Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl