Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow

pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki- nauczycielskie studia dwuprzedmiotow (DLx-EduNIEM)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna i język niemiecki

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada : - uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (przedszkola publiczne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, zespoły wychowania przedszkolnego, punkty przedszkolne; przedszkola niepubliczne - alternatywne /np. montessoriańskie, freinetowskie, steinerowskie/, przedszkola sprofilowane /np. językowe, artystyczne, sportowe, ekologiczne/; szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne – alternatywne, sprofilowane (klasy I- III); szkoły integracyjne, z oddziałami integracyjnymi /pierwszy etap edukacyjny); - kompetencje merytoryczne do prowadzenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w formie kształcenia zintegrowanego (również zintegrowanego z językiem niemieckim) uzyskane na podstawie programu zgodnego ze standardami kształcenia dla kierunku Pedagogika; - kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I – III; poziom egzaminu końcowego z języka niemieckiego (wymowa, gramatyka, sprawności zintegrowane) odpowiada co najmniej poziomowi B2 Europejskiego Opisu Systemu Kształcenia Językowego; - kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym oraz opiekuna dziennego; - przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy, nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl