Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne (DLx-EWF)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i jest przygotowany do: - wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego w przedszkolach - wykonywania zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w szkołach - nauczyciela prowadzącego zajęcia z wychowania fizycznego na poziomie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego w systemie edukacji zintegrowanej oraz poza zajęciami realizowanymi w przedszkolu i szkole - nauczyciela wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego oraz nauczyciela wychowania fizycznego ( na tym samym poziomie) w innych niż przedszkola i szkoły placówkach oświatowo-wychowawcze oraz instytucjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych w tym stowarzyszeniach i fundacjach o sportowych profilach - osoby z uprawnieniami trenerskimi mogą realizować także zajęcia w klubach sportowych, ośrodkach kulturalno – oświatowe, instytucje, w których cenne są kwalifikacje związane z wychowaniem fizycznym, rekreacją i sportem oraz jego promocją - na stanowisku nauczyciela prowadzącego gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną w przedszkolu, szkole podstawowej oraz innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych realizujących takie zajęcia dla dzieci, - kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym oraz opiekuna dziennego.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl