Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim

pedagogika, specj. edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnospr. intelektualną w st. lekkim (DLx-EDNI)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz nauczyciela dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim (na poziomie wczesnej edukacji) Tym samym posiada uprawnienia do: - pracy z dziećmi w przedszkolu i klasach I-III szkoły podstawowej oraz (na tym samym etapie edukacji) nauczania, wychowania i terapii dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, - kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym oraz opiekuna dziennego, - samodzielnego planowania i organizowania zintegrowanego procesu kształcenia opartego na wszechstronnej aktywności dziecka, - indywidualnej pracy z dzieckiem, jego rodziną, grupą oraz jego środowiskiem lokalnym, - integrowania oddziaływań natury terapeutycznej z codziennymi czynnościami podejmowanymi na zajęciach w przedszkolu, szkole, placówkach prowadzących nauczanie i rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, - stymulowania, wspomagania i wspierania rozwoju dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych , - prowadzenia działań wychowawczych i dydaktycznych integrujących dzieci pełnosprawne i niepełnosprawne w grupach przedszkolnych i klasach I-III ( w tym w grupach i klasach integracyjnych) , - samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktyczno – wyrównawczych na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w placówkach ogólnodostępnych i integracyjnych, oraz na poziomie klas I-III szkół specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, - uczestniczenia w pracy zespołów ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, - kompetencje do prowadzenia zajęć rozwijających uzdolnienia dzieci.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl