Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne

pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne (DLx-DPiZ)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - przygotowanie pedagogiczne, do pracy na stanowisku wychowawcy oraz innego pracownika pedagogicznego, - kwalifikacje do realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym w systemie edukacyjnym, - kwalifikacje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego oraz doradcy klienta w instytucjach rynku pracy, w szczególności w Publicznych Służbach Zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy, - kwalifikacje do realizacji zadań zawodowych z zakresu doradztwa personalnego w instytucjach rynku pracy, działach personalnych i komercyjnych organizacjach. Podstawą regulującą kompetencje oraz miejsca zatrudnienia doradców zawodowych w systemie edukacyjnym jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego z dnia 12 lutego 2019 r. (obowiązuje od 1 września 2019). Podstawą regulującą kompetencje oraz miejsca zatrudnienia doradców zawodowych i personalnych stanowi następujący akt prawny: Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 roku z późniejszymi zmianami.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl