Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Pedagogika > pedagogika, specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

pedagogika, specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych (DLx-ASL)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika środowiskowa i animacja społeczności lokalnych

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne i uprawnienia do wykonywania zawodu pedagoga w zakresie profesjonalnego pełnienia roli animatora społecznego – kreatywnego uczestnika środowiskowych działań edukacyjnych, dążącego do zmian społeczno – kulturalnych środowiska lokalnego, wzmacniających struktury społeczeństwa obywatelskiego. Jest przygotowany do efektywnego zachęcania członków społeczności do angażowania się w lokalną działalność, samopomoc, wolontariat. Jest wykwalifikowany do prowadzenia profesjonalnej animacji społecznej na czterech poziomach: z jednostkami; z lokalnymi grupami/ organizacjami; z sieciami grup i organizacji; z władzami publicznymi, specjalistycznymi agencjami i biznesem. Absolwent zatem może znaleźć zatrudnienie m.in. w: domach kultury (miejskich, gminnych, dzielnicowych); świetlicach środowiskowych; ogniskach wychowawczych; placówkach opiekuńczo – wychowawczych (socjalizacyjnych, interwencyjnych i typu rodzinnego); instytucjach pomocy społecznej; środowiskowych domach samopomocy; domach młodzieży; klubach seniora; świetlicach w szpitalach na oddziałach dziecięcych lub w szpitalach dziecięcych; ośrodkach kuratorskich; na koloniach, półkoloniach, obozach; w organizacjach pozarządowych działających na rzecz szeroko pojętej aktywizacji jednostek, grup i społeczności lokalnych; w placówkach administracji publicznej i samorządach lokalnych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl