Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Turystyka kulturowa > ochrona dóbr kultury, specjalność turystyka kulturowa

ochrona dóbr kultury, specjalność turystyka kulturowa (DUx-TK)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku ochrona dóbr kultury, specjalność turystyka kulturowa

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent w trakcie studiów nabył kompetencje z zakresu historii sztuki, historii kultury, historii cywilizacji, antropologii kultury, filozofii kultury, socjologii kultury, zabytkoznawstwa oraz konserwatorstwa i muzealnictwa. Uzyskał wszechstronną wiedzę na temat zabytków sztuki i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem ich substancji, struktury technicznej i artystycznego ukształtowania, a także ich późniejszych transformacji. Posiada wiedzę na temat technik komunikacji społecznej oraz podstaw prawnych ochrony dóbr kultury; krajowych oraz europejskich strategii ich ochrony. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W ramach specjalności turystyka kulturowa absolwent uzyskał kompetencje związane z moderowaniem i obsługą ruchu turystycznego w zakresie turystyki kulturowej. Wykorzystując zdobytą wiedzę i praktyczne umiejętności, nabyte w ramach praktyk i objazdów terenowych, absolwent samodzielnie podejmuje działania na rzecz ochrony, promocji i upowszechniania dziedzictwa kulturowego, także w perspektywie ich turystycznej atrakcyjności. Uzyskane kompetencje w równym stopniu kwalifikują go do budowania strategii turystycznego udostępniania dóbr kultury, jak i świadczenia usług turystycznych w omawianym zakresie. Posiadany przez absolwenta kanon wiedzy humanistycznej, poszerzony o kompetencje z obszaru turystyki kulturowej i uzupełniony wiedzą z zakresu wybranych dziedzin prawa i ekonomii, czyni z niego właściwego kandydata do pracy we wszelkich instytucjach, których działalność dotyczy zachowania i promocji kultury; w szczególności w muzeach, urzędach sprawujących nadzór nad ochroną dziedzictwa kulturowego i innych publicznych i niepublicznych instytucjach zajmujących się ochroną i promocją dóbr kultury, a ponadto w firmach z obszaru przemysłu turystycznego.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów ochrona dóbr kultury zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl