Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Filozofia > filozofia, specjalność komunikacja społeczna

filozofia, specjalność komunikacja społeczna (DLx-KomSp)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filozofia, specjalność komunikacja społeczna

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów licencjackich kierunku filozofia o specjalności komunikacja społeczna otrzymuje tytuł zawodowy licencjata. Podczas studiów zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie przedmiotów stanowiących fundament wykształcenia filozoficznego: historii filozofii, logiki, epistemologii i etyki oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu historii, teorii i filozofii komunikacji, strategii komunikacyjnych, komunikacji multimedialnej, teorii negocjacji, psychologii komunikacji. Studia filozoficzne przygotowują do pełnienia różnych ról społecznych, stanowią podstawę do podjęcia dalszej nauki lub uzupełnienie studiów na innym kierunku. Absolwent filozofii w zakresie komunikacji społecznej przygotowany jest do podjęcia pracy badawczej i dydaktycznej w instytucjach akademickich oraz do wykonywania pracy w innych instytucjach jako specjalista komunikacji społecznej, teoretyk promocji i marketingu, doradca public relations, doradca instytucji ekologicznych, doradca ds. mediacji a także może prowadzić zajęcia z propedeutyki filozofii i etyki w szkole, po spełnieniu wymagań określonych odrębnymi przepisami.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów filozofia zostały zatwierdzone uchwałą nr 337/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych.
Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl