Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Studia w języku obcym > Filozofia > filozofia, specjalność etyka

filozofia, specjalność etyka (DLx-ET)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku filozofia, specjalność etyka

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów licencjackich: Etyka (w ramach kierunku: Filozofia) posiada kwalifikacje merytoryczne obejmujące wiedzę, zdolności i kompetencje w zakresie etyki filozoficznej (teoretycznej i praktycznej), w zakresie społecznych, prawnych, kulturowych i międzylulturowych, instytucjonalnych i profesjonalnych systemów regulacyjnych. Jego kwalifikacje odpowiadają aktualnemu stanowi wiedzy i pozwalają mu podejmować wyzwania stawiane przez realia i problemy spłeczne współczesnego świata. Szereg umiejętności, w tym racjonalizm, myślenie twórcze i krytyczne, zdolność prowadzenia konstruktywnego dialogu, poszukiwania rozwiązań dla problemów społecznych w poszanowaniu dla regulacji, kodyfikacji i wysokich standardów społeczno-instytucjonalnych (także na poziomie europejskim), zdolności organizacyjne, zdolność budowania samodzielnego warsztatu pracy i jego ustawicznego doskonalenia, pomysłowość, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętności pisarskie i edytorskie, kooperacyjne i liderskie, posługiwanie się multimediami, językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy czynią Absolwenta studiów licencjackich Etyka wartościowym potencjalnym pracownikiem/koordynatorem/projektodawcą w instytucjach publicznych i niepublicznych, administracji i organizacjach samorządowych, w instytucjach typu NGO, w przedsiębiorczości, nauce i kulturze. Kwalifikacje i uprawnienia zawodowe Absolwenta studiów: Etyka predysponują go do pracy w tych wszystkich zawodach i instytucjach w Polsce, Europie i na świecie, które generują problemy społeczne i nowe wyzwania pod adresem etyki lub poszukują sprawiedliwych procedur i kodyfikacji dla takich problemów.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów filozofia zostały zatwierdzone uchwałą nr 337/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych.
Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl