Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zarządzanie i prawo w biznesie (S2-ZPB)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Zarządzanie i prawo w biznesie Wydziału Prawa i Administracji UAM posiada umiejętności analizy, interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań prawnych; posiada przygotowanie do podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się z wykorzystaniem języka prawniczego i negocjowania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych, menedżerów średniego i wyższego stopnia, a także do prowadzenia własnej działalności.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie i prawo w biznesie zostały zatwierdzone uchwałą nr 237/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zarządzanie i prawo w biznesie prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl