Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie i prawo w biznesie > Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne-Wydział Prawa (S2-MISH-10)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji z tytułem magistra administracji jest przygotowany do pracy na najwyższych szczeblach zarządzania zarówno w administracji publicznej, jak i prywatnej. Znajomość struktur i podstaw prawa Unii Europejskiej pozwala mu na inicjowanie i doskonalenie współpracy na szczeblu regionalnym i lokalnym w ramach państw członków Unii Europejskiej. Absolwent posiada niezbędną wiedzę teoretyczną z zakresu dyscyplin naukowych zajmujących się różnymi sferami działania administracji, co pozwala mu na samodzielne rozwiązywanie problemów teoretycznych i praktycznych powstałych w wykonywaniu funkcji administracyjnych. Magister administracji posiada także umiejętność rozumienia i interpretowania tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego myślenia oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie administracji.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku studiów administracja zostały zatwierdzone uchwałą nr 286/2018/2019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku administracja. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl.