Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zarządzanie i prawo w biznesie (S1-ZPB)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "zarządzanie i prawo w biznesie " otrzymuje tytuł zawodowy - licencjat. Założeniem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku "zarządzanie i prawo w biznesie " jest przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy zawodowej, w tym szczególnie w organizacjach gospodarczych oraz do kontynuowania kształcenia. Absolwent kierunku "zarządzanie i prawo w biznesie " zdobywa znaczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, a także prawa dotyczących istoty i problemów funkcjonowania organizacji (tj. przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa). Posiada ponadto umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, stosując zasady etyczne, co jest szczególnie wartościowe. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami z uwzględnieniem regulacji prawnych. Absolwent jest przygotowany do pełnienia podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności; zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie i prawo w biznesie zostały zatwierdzone uchwałą nr 237/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zarządzanie i prawo w biznesie prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl