Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zarządzanie i prawo w biznesie (DLx-ZPB)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku zarządzanie i prawo w biznesie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "zarządzanie i prawo w biznesie " otrzymuje tytuł zawodowy - licencjat. Założeniem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku "zarządzanie i prawo w biznesie " jest przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy zawodowej, w tym szczególnie w organizacjach gospodarczych oraz do kontynuowania kształcenia. Absolwent kierunku "zarządzanie i prawo w biznesie " zdobywa znaczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych, a także prawa dotyczących istoty i problemów funkcjonowania organizacji (tj. przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa). Posiada ponadto umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, stosując zasady etyczne, co jest szczególnie wartościowe. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami z uwzględnieniem regulacji prawnych. Absolwent jest przygotowany do pełnienia podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności; zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie i prawo w biznesie zostały zatwierdzone uchwałą nr 237/2014/2015 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów zarządzanie i prawo w biznesie prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl