Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Zarządzanie w administracji lokalnej > zarządzanie w administracji lokalnej (IKE Gniezno)

zarządzanie w administracji lokalnej (IKE Gniezno) (S1-ZAL)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

zarządzanie w administracji lokalnej

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku studiów zarządzanie w administracji lokalnej zostały zatwierdzone uchwałą nr 194/2021/2022 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku zarządzanie w administracji lokalnej (z późn.zm). Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl.