Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zarządzanie (ZUx-ZA)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku zarządzanie

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Zarządzanie Wydziału Prawa i Administracji UAM posiada umiejętności analizy, interpretacji i oceny zjawisk oraz procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska; posiada przygotowanie do podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Absolwent posiada umiejętności organizowania pracy zespołowej, kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się i negocjowania. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach specjalistycznych, menedżerów średniego i wyższego stopnia, a także do prowadzenia własnej działalności.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie zostały zatwierdzone uchwałą nr 333/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl