Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

zarządzanie (ZL-ZA)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku zarządzanie

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku "zarządzanie" otrzymuje tytuł zawodowy - licencjat. Założeniem kształcenia na studiach pierwszego stopnia kierunku "zarządzanie" jest przygotowanie absolwentów do przyszłej pracy zawodowej, w tym szczególnie w organizacjach gospodarczych oraz do kontynuowania kształcenia. Absolwent prowadzonego na Wydziale Prawa i Administracji UAM kierunku "zarządzanie" zdobywa znaczną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczących istoty i problemów funkcjonowania organizacji (tj. przedsiębiorstw, instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa państwa). Posiada ponadto umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej, stosując zasady etyczne, co jest szczególnie wartościowe. Jest przygotowany do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i informacjami. Absolwent jest przygotowany do pełnienia podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego. Absolwent jest przygotowany do pracy w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz menedżera średniego szczebla zarządzania w przedsiębiorstwach, a także do prowadzenia własnej działalności; zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Standardy nauczania

Zgodnie z planami studiów, wprowadzonymi uchwałą nr 295/2006-2007 Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM z dnia 25 września 2007 r. , uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 226/2007-2008 z dnia 24 czerwca 2008 r. oraz uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji nr 128/2008-2009 z dnia 3 marca 2009 (ze zmianami) w sprawie planu studiów na kierunku zarządzanie, plany studiów i programy nauczania przyjęte zostały zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełnić uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki (Dz.U. Nr 164, poz. 1166 ze zm.), a także zgodnie z załącznikiem nr 116 do powyższego rozporządzenia.