Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

wschodoznawstwo (DUx-WSCHOD)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku wschodoznawstwo

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Wschodoznawstwo jest specjalistą przygotowanym do pracy w charakterze analityka i specjalisty w (1) w administracji krajowej i samorządowej, (2) w instytucjach międzynarodowych, (3) dyplomacji, (4) w przedsiębiorstwach polskich działających na tych rynkach, (5) środkach masowego przekazu oraz (6) ośrodkach badawczych i eksperckich. Nabywa rozszerzoną interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii i nauk o kulturze, ukierunkowaną na obszary i społeczeństw Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii, jak również umiejętności umożliwiające mu rozpoznawanie i analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze. Posiada umiejętności analityczne, które pozwolą mu identyfikować, diagnozować i prognozować kierunki przemian społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturowych i etnicznych na obszarze zainteresowań. Umie podejmować decyzje oraz je uzasadniać, a także ma wpojone nawyki osobistej odpowiedzialności i inicjatywy. Absolwent posiada nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Jest przygotowany do podejmowania pracy badawczej oraz studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów wschodoznawstwo zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl