Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

wschodoznawstwo (DLx-WSCHOD)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku wschodoznawstwo

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Wschodoznawstwo ma być specjalistą przygotowanym do pracy w charakterze analityka i specjalisty (1) w administracji krajowej i samorządowej, (2) w instytucjach międzynarodowych, (3) w przedsiębiorstwach polskich kontaktujących się z rynkami wschodnimi lub działającymi na tych rynkach oraz (4) w organizacjach pozarządowych. Aby to uzyskać, winien dysponować znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a ponadto powinien nabyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii i nauk o kulturze, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii, jak również umiejętności umożliwiające mu rozpoznawanie i analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze. Zdobyta wiedza i umiejętności, wzbogacone o praktykę w przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność na Wschodzie oraz w polskich placówkach dyplomatycznych, pozwoli absolwentowi na łatwe przystosowanie się do wymogów pracodawcy. Absolwent powinnien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów wschodoznawstwo zostały zatwierdzone uchwałą nr 340/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Historyczny. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl