Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Teologia > teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Gnieźnie

teologia, specjalność kapłańska prowadzona w Gnieźnie (DM-KaplanGN)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 6 lat (12 semestrów)
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku teologia, specjalność kapłańska

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest uprawniony do samodzielnej pracy jako teolog, a także do podejmowania naukowej pracy badawczej w dziedzinie teologii oraz - po przyjęciu sakramentu święceń - do pracy jako duszpasterz w Kościele rzymsko-katolickim; posiada kwalifikacje pedagogiczne zgodne z porozumieniem między Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2000 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczyciela religii (Dz. Urz. MEN Nr 4 z 15.09.2000 r.).

Warunki przyjęcia

posiadanie świadectwa dojrzałości, uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu ustnego z podstaw teologii oraz pozytywne zakończenie postępowania kwalifikacyjnego

Standardy nauczania

Standardy nauczania zgodne z Rozporządzeniem MNiSW z dnia 12 lipca 2007 r w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki.