Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Prawo > prawo (kierunek prow. wspól. z Uniwersytetem Europejskim Viadrina)

prawo (kierunek prow. wspól. z Uniwersytetem Europejskim Viadrina) (DMx-prawoSl)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5 lat
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku prawo

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów prawniczych nabywa umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów objętych programem studiów, a w szczególności z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Magister prawa posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego myślenia, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Absolwenci są przygotowani do podjęcia wszelkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów prawo zostały zatwierdzone uchwałą nr 333/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl