Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

prawo (DM-Prawo)

jednolite studia magisterskie
stacjonarne, 5 lat (10 semestrów)
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku prawo

Dalsze studia:

możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie oraz podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów prawniczych nabywa umiejętność posługiwania się wiedzą z zakresu przedmiotów objętych programem studiów, a w szczególności z zakresu prawa karnego, cywilnego i administracyjnego. Magister prawa posiada umiejętność rozumienia tekstów prawnych, posługiwania się regułami logicznego myślenia, interpretowania przepisów oraz możliwość dalszego specjalizowania się w dowolnej dziedzinie prawa. Absolwenci są przygotowani do podjęcia wszelkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych, a także pełnienia funkcji we wszystkich instytucjach publicznych i niepublicznych wymagających posiadania wiedzy prawniczej.

Standardy nauczania

Wydział realizuje program określający standardy nauczania dla kierunku prawo stacjonarne zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30.03.1999r. w sprawie programu i organizacji studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji UAM oraz zasad i warunków zaliczania kolejnych lat studiów(z późniejszymi zmianami.). Uchwała podjęta na podstawie §§ 19 ust. 1, 21 ust. 4, 25 ust. 1, 28 ust. 1 i 33 ust. 5 uchwały nr 74/96 Senatu UAM w Poznaniu z dnia 27.05.1996r. w sprawie regulaminu studiów w UAM.
Łączna liczba punktów ECTS niezbędna do ukończenia studiów magisterskich wynosi 300. Zaliczenie pierwszego i każdego następnego roku studiów dokumentowane jest uzyskaniem kolejnych 60 punktów z przedmiotów akademickich przewidzianych programem studiów. Punkty te przyznawane są za pozytywnie zdane egzaminy, zaliczenia, konwersatoria i lektoraty. Student zobowiązany jest zaliczyć 2-letnie seminarium magisterskie, złożyć pozytywnie ocenioną pracę magisterską i egzamin magisterski oraz odbyć praktykę zawodową.