Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się

politologia (ZLx-Polit)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku politologia

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Warunki przyjęcia

o przyjęcie mogły ubiegać się osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Status studenta uzyskali kandydaci, którzy złożyli wymagane dokumenty w terminie do wyczerpania limitu przyjęć.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów politologia zostały zatwierdzone uchwałą nr 335/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl