Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Projektowanie kultury > projektowanie kultury (IKE Gniezno)

projektowanie kultury (IKE Gniezno) (S2-PK)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku projektowanie kultury

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent projektowania kultury potrafi zarządzać projektami kulturalnymi na różnych poziomach – od lokalnego po krajowy, zarówno o charakterze animacyjnym, jak i promocyjnym. Jest w stanie kompleksowo planować, organizować i realizować wydarzenia kulturalne, uwzględniając potrzeby zróżnicowanych grup społecznych i wiekowych. Posiada umiejętność pozyskiwania funduszy na projekty kulturalne, zarówno z polskich, jak i europejskich źródeł, co umożliwi mu na skuteczne wdrażanie zawodowych inicjatyw. Dzięki pogłębionej wiedzy na temat historii i dziedzictwa kulturowego, absolwent potrafi analizować procesy kulturowe i społeczne zachodzące w środowiskach lokalnych i globalnych wdrażając wiedzę dotyczącą czynników kształtujących tożsamość kulturową w środowisku lokalnym. Absolwent projektowania kultury jest przygotowany do działania w środowisku lokalnym: potrafi aktywizować i animować społeczności lokalne poprzez inicjowanie i prowadzenie różnorodnych działań kulturalnych. Jest również kompetentny w promowaniu dziedzictwa kulturowego regionu, kraju i Europy, korzystając z nowoczesnych narzędzi i technologii. Jego umiejętność łączenia tradycji kulturowych z nowoczesnymi trendami i technologiami pozwoli mu w sposób innowacyjny i twórczy działać na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa kulturowego. Tworzenie strategii promocji kultury i dziedzictwa kulturowego jest jedną z jego kluczowych umiejętności. Ważnym aspektem kompetencji absolwenta jest jego zdolność do skutecznej komunikacji i współpracy z różnorodnymi grupami społecznymi, instytucjami kulturalnymi oraz mediami. Potrafi wykorzystywać nowoczesne technologie informacyjne i komunikacyjne w promowaniu działań kulturalnych. Absolwent projektowania kultury cechuje się kreatywnością i innowacyjnością w podejściu do problemów i wyzwań związanych z dziedzictwem kulturowym i współczesną kulturą. Będzie wdrażać nowatorskie podejścia do ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz inicjować i realizować własne projekty kulturalne, adaptując się do dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Absolwent projektowania kultury może znaleźć zatrudnienie w instytucjach kultury, takich jak muzea, galerie, centra kultury i teatry, a także w jednostkach samorządowych, organizacjach pozarządowych, agencjach turystycznych, biurach podróży, mediach oraz agencjach PR i marketingowych. Dzięki wszechstronnemu wykształceniu jest przygotowany do realizacji własnych projektów kulturalnych i animacyjnych, co zwiększa jego atrakcyjność na rynku pracy.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku studiów projektowanie kultury zostały zatwierdzone uchwałą nr 126/2020/2021 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku projektowanie kultury (z późn.zm). Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl.