Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Projektowanie kultury > projektowanie kultury (IKE Gniezno)

projektowanie kultury (IKE Gniezno) (S1-PK)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku projektowanie kultury

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku projektowanie kultury posiada praktyczną wiedzę w zakresie kreowania oraz realizowania inicjatyw i zadań wymagających kompetencji kulturowych, zarówno w kontekście lokalnym, jak i globalnym. Program studiów łączy wiedzę humanistyczną z praktycznym doświadczeniem. Absolwenci projektowania kultury odbywali praktyki zawodowe w kluczowych instytucjach kulturalnych regionu i kraju, co umożliwiło im zdobycie cennego doświadczenia. Znajomość języków obcych oraz wiedza na temat pozyskiwania projektów unijnych, połączone z praktycznym doświadczeniem i umiejętnościami nabytymi podczas praktyk, czynią absolwenta osobą dynamiczną, kreatywną i kompetentną. Pogłębiona refleksja humanistyczna dodatkowo wzbogaca profil absolwenta, umożliwiając mu skuteczne działanie w różnorodnych środowiskach kulturowych. Ponadto absolwent posiada umiejętności z zakresu promocji kultury, takie jak planowanie i realizacja kampanii promocyjnych, wykorzystanie mediów społecznościowych, kreowanie treści promocyjnych, organizacja wydarzeń, pozyskiwanie partnerów i sponsorów oraz badanie i analiza rynku kulturalnego. Dzięki temu pracodawcy zyskują pracownika, który jest w stanie efektywnie realizować ambitne projekty i inicjatywy kulturalne oraz skutecznie je promować, przyczyniając się do ich sukcesu.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów projektowanie kultury zostały zatwierdzone uchwałą nr 126/2013/2014 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia kierunku studiów projektowanie kultury prowadzonego przez Instytut Kultury Europejskiej oraz określenia dla niego efektów kształcenia. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl