Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Kierunek prawno-ekonomiczny > kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UAM, UEP)

kierunek prawno-ekonomiczny (prow. wspól. UAM, UEP) (DLx-PE)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku prawno-ekonomiczny

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich podmiotach gospodarczych, instytucjach społecznych i finansowych, posiada umiejętność wykorzystania przyswojonej wiedzy w praktyce gospodarczej i w dalszym kształceniu, a także uwzględniania w podejmowanych decyzjach i działaniach zarówno ich wymiaru ekonomicznego, jak i prawnego.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów kierunek prawno-ekonomiczny zostały zatwierdzone uchwałą nr 48/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie utworzenia kierunków studiów kierunek prawno-ekonomiczny prowadzonych przez Wydział Prawa i Administracji. Zmiana efektów kształcenia dla kierunku studiów kierunek prawno-ekonomiczny została wprowadzona uchwałą nr 70/2012/2013 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2013 r. o zmianie uchwały nr 48/2012/2013 Senatu UAM w sprawie utworzenia kierunków studiów kierunek prawno-ekonomiczny przez Wydział Prawa i Administracji. Uchwały Senatu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl