Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie > polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (prow. wspól. WFPiK, WF.)

polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (prow. wspól. WFPiK, WF.) (S2-PFN)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe.

Efekty kształcenia

Efekty uczenia się dla kierunku studiów polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie zostały zatwierdzone uchwałą nr 448/2019/2020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie (z późn. zm). Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl.