Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna > pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

pedagogika specjalna, specjalność pedag. wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ZUx-WU)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika specjalna, specjalność pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: przygotowanie pedagogiczne, do pracy: na stanowisku specjalisty-pedagoga specjalnego, pedagoga specjalnego z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem z niepełnosprawnością (niesłyszącym, słabosłyszącym, niewidomym, słabowidzącym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi); w poradniach specjalistycznych jako pedagog specjalny, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji jako pedagog specjalny-terapeuta, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością, szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych jako specjalista wspomagający kształcenie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a zwłaszcza uczniów z niepełnosprawnością, w klasach IV-VIII, w szkołach ponadpodstawowych, w szkołach specjalnych jako nauczyciel przedmiotu posiadający wykształcenie kierunkowe np. filologia, matematyka itp .

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika specjalna zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl