Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna > pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (ZUx-PedSP)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika specjalna, specjalność edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada przygotowanie pedagogiczne, wiedzę i umiejętności do pracy na stanowisku wychowawcy oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią (z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz z zespołami genetycznymi). Posiada kompetencje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach ponadpodstawowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią (z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz z zespołami genetycznymi). Posiada kompetencje do zajmowania stanowiska pedagoga specjalnego w szkołach podstawowych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz placówkach edukacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych działających na rzecz młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi z nią (z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz z zespołami genetycznymi) Absolwent posiada kwalifikacje do współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz współorganizowania kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach dydaktyczno-badawczych, w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, przede wszystkim z zakresu pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika specjalna zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl