Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika specjalna > pedagogika specjalna, specjalność logopedia kliniczna

pedagogika specjalna, specjalność logopedia kliniczna (DUx-LK)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 4 semestry
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika specjalna, specjalność logopedia kliniczna

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela/logopedy oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym z niepełnosprawnością) w szkołach ponadpodstawowych; - kompetencje do pracy na stanowisku wychowawcy, nauczyciela/specjalisty współorganizującego kształcenie integracyjne, włączające; - kompetencje do pracy na stanowisku asystenta w kształceniu integracyjnym, włączającym; - kompetencje do pracy na stanowisku pedagoga/logopedy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych; - kwalifikacje do pracy na stanowisku pedagoga/logopedy w: placówkach oświatowo-wychowawczych, placówkach opieki, wychowania i rehabilitacji, placówkach socjalnych i służby zdrowia, ośrodkach wczesnej interwencji i placówkach prowadzących zespoły wczesnego wspomagania rozwoju, oświatowych agendach samorządowych i organizacjach pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych; - kompetencje do prowadzenia zajęć logopedycznych, rewalidacyjnych dla dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w tym z niepełnosprawnością.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika specjalna zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl