Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim > pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz)

pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) (ZLx-EWPA)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent posiada kompetencje wymagane w pracy na stanowisku nauczyciela edukacji elementarnej z umiejętnościami niezbędnymi do działalności wspomagającej i korygującej rozwój dziecka. Potrafi zapobiegać zagrożeniom rozwoju poprzez indywidualizację procesu edukacyjnego. Absolwent posługuje się językiem angielskim w zakresie czterech sprawności językowych (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie). Zdobył kwalifikacje nauczycielskie do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W ramach studiów odbył praktykę pedagogiczną w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych w wymiarze 210 godzin. Absolwent posiada profesjonalny warsztat pedagogiczny, kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela i może znaleźć zatrudnienie na stanowisku nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w publicznych i niepublicznych przedszkolach oraz szkołach podstawowych (klasy I-III), w przedszkolach i szkołach integracyjnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach, jak i w innych formach wychowania przedszkolnego, tj. w zespołach wychowania przedszkolnego oraz punktach przedszkolnych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl