Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Kalisz)

pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Kalisz) (ZUx-RSPE)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna (Kalisz)

Dalsze studia:

Studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwenci kierunku pedagogika studiów magisterskich specjalność pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu otrzymali tytuł magistra. W wyniku realizacji celów kształcenia i wychowania zakładanych na okres dwuletnich wyższych studiów, absolwenci zostali wyposażeni w wszechstronną, specjalistyczną wiedzę oraz umiejętności praktyczne. Pozwala im ona - bezpośrednio po ukończeniu studiów - na samodzielną lub zespołową pracę zawodową w instytucjach penitencjarnych, poprawczych i wychowawczych dla osób niedostosowanych społecznie. Absolwentów tejże specjalności cechuje aktywne i twórcze funkcjonowanie w życiu tych instytucji, środowiska zawodowego oraz lokalnego. Ich działanie zawodowe wyróżnia się inicjatywą i odpowiedzialnością, zaś w pracy zawodowej przyświecać im będzie postawa otwartości na drugiego człowieka i jego problemy. Cechą wyróżniającą absolwenta jest twórcze zaangażowanie procesów logicznego wnioskowania , rozumowania, analizowania, a także wysoka wyobraźnia przejawiająca się w zdolności do przewidywania etapów działania i efektywności wykonywania złożonych zadań. Wykształcone procesy spostrzegania, myślenia i rozumienia pozwalają na rozwijanie soft skills w pracy zawodowej. Absolwent wyposażony jest w wiedzę z różnych obszarów pedagogiki ogólnej, resocjalizacji, penitencjarystyki, socjologii, psychologii, teorii socjalizacji, prawa, kryminologii, wiktymologii, itp.. Realizowane działania dydaktyczno-wychowawcze rozwinęły u absolwenta umiejętność rozpoznawania potencjalnych zagrożeń socjalizacji jednostki i grup prowadzących je do antyspołecznego zachowania niezgodnego z obowiązującymi normami współżycia społecznego. Specjalność ta umożliwiła absolwentom poznanie teoretycznych i praktycznych zasad modyfikacji tych postaw jednostek niedostosowanych społecznie, które są dla niej niekorzystne. Absolwenci zostali przygotowani do dokonywania drogą oddziaływań resocjalizacyjnych pozytywnych zmian w zachowaniu młodzieży i dorosłych. Zostali również wyposażeni w specjalistyczny aparat pojęciowy i diagnostyczny do rozpoznawania warunków i właściwości osobistych, warunków środowiskowych, a także umiejętności refleksyjnego spojrzenia na rzeczywistość edukacyjną XXI wieku. Absolwenci specjalności magisterskiej : pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna zdobyli rzetelne przygotowanie zawodowe do pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej, terapeutycznej i penitencjarnej. Absolwenci opanowali umiejętności, w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego wychowawcy w jednostkach penitencjarnych, poprawczych, wychowawczych, a także funkcjonariusza służb kuratorskich. Poznali możliwości zastosowania tej wiedzy w wykonywanych zadaniach, tworzenia programów profilaktycznych, resocjalizacyjnych, prowadzeniu różnych form zajęć z osobami, które weszły w konflikt z prawem, bądź są zagrożone społecznym wykolejeniem. Bogata oferta programowa studiów, o atrakcyjnych formach realizacji poszczególnych dyscyplin dydaktycznych, połączona z możliwością odbycia praktyki w jednostkach penitencjarnych i resocjalizacyjnych , wykształciła u absolwenta kompetencje do sprawnego funkcjonowania na rynku pracy zjednoczonej Europy.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl