Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim (Kalisz)

pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim (Kalisz) (ZUx-EWJA)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z językiem angielskim

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim dysponuje wiedzą i umiejętnościami pedagogicznymi niezbędnymi do nauczania w klasach I – III szkoły podstawowej, z uwzględnieniem nauki języka angielskiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Potrafi biegle posługiwać się językiem angielskim w celu osiągania różnorodnych celów komunikacyjnych w sytuacjach życia codziennego, wykorzystując szeroką gamę struktur gramatycznych i leksyki oraz używając wymowy przystępnej i zrozumiałej dla odbiorcy. Umiejętności te pozwolą na sytuacyjne wykorzystanie języka angielskiego w procesie edukacji elementarnej w modelu językowym dostosowanym do tej grupy wiekowej uczniów. Absolwent przygotowany jest do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym. Umie w sposób refleksyjny i twórczy posługiwać się metodami, środkami oraz formami procesu kształcenia charakterystycznymi dla edukacji elementarnej. Posiada przygotowanie w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo – wychowawczego na etapie klas początkowych. Umie organizować i doskonalić swój warsztat pracy, rozwiązywać problemy i przeciwdziałać trudnościom wychowawczo – dydaktycznym, w tym niepowodzeniom szkolnym; współpracować z rodzicami dziecka i instytucjami, wspierającymi jego rozwój.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl