Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Kalisz)

pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną (Kalisz) (ZUx-EWIS)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent kierunku Pedagogika na studiach II stopnia jest wyposażony w rzetelną wiedzę teoretyczną o charakterze interdyscyplinarnym zorientowaną na specjalność edukacja wczesnoszkolna z informatyką szkolną. Poza wiedzą teoretyczną posiada umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych z zakresu tejże specjalności. Jest także przygotowany do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz do aktywności zawodowej w obszarach zgodnych z edukacją wczesnoszkolną z informatyka szkolną. Ukończona specjalność pozwala absolwentowi na podjęcie pracy w zawodzie nauczyciela, a także podjęcie pracy jako prowadzący kursy i szkolenia w zakresie umiejętności obsługi komputera na poziomie podstawowym. Absolwent zdobył umiejętności w dziedzinach tworzenia interaktywnych prezentacji, systemów zarządzania treścią, systemów wspomagania e-learningu, wykorzystania popularnych aplikacji w procesie nauczania, korzystania i tworzenia baz wiedzy oraz wykorzystania systemów informatycznych w procesie zarządzania.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl