Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > pedagogika, specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka

pedagogika, specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka (ZUx-EEK)

studia drugiego stopnia
niestacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy, nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty; - uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; - kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym oraz opiekuna dziennego; - kompetencje merytoryczne do prowadzenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w formie kształcenia zintegrowanego uzyskane na podstawie programu zgodnego ze standardami kształcenia dla kierunku Pedagogika; - kwalifikacje merytoryczne do prowadzenia zajęć artystycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Kwalifikacje i kompetencje regulują następujące akty prawne: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2110); - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1166, z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. Nr 50, poz. 400 z późn. zm.), oraz art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.); - Ustawa z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.).

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl