Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz)

pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim (Kalisz) (ZLx-EWPA)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność edukacja wczesnoszkolna z przedszkolną z językiem angielskim

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada kwalifikacje nauczycielskie do pracy w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 1 sierpnia 2017 w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 17 stycznia 2012 w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Absolwent posiada kompetencje wymagane w pracy na stanowisku nauczyciela edukacji elementarnej z umiejętnościami niezbędnymi do działalności wspomagającej i korygującej rozwój dziecka. Potrafi zapobiegać zagrożeniom rozwoju poprzez indywidualizację procesu edukacyjnego. Absolwent posługuje się językiem angielskim w zakresie czterech sprawności językowych (czytanie, pisanie, mówienie i słuchanie). Zdobył kwalifikacje nauczycielskie do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz klasach I-III szkoły podstawowej. Posługuje się językiem angielskim na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl