Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe - nauczyc. studia dwupr(CE Gniezno)

pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i naucz. początkowe - nauczyc. studia dwupr(CE Gniezno) (ZL-WPiNPG)

studia pierwszego stopnia
niestacjonarne, 3 lata (6 semestrów)
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada : - przygotowanie pedagogiczne do pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy, nauczyciela-wychowawcy w świetlicach szkolnych oraz innego pracownika pedagogicznego w placówkach systemu oświaty; - uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej; - kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna w żłobku i klubie dziecięcym oraz opiekuna dziennego; - kompetencje merytoryczne do prowadzenia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej w formie kształcenia zintegrowanego uzyskane na podstawie programu zgodnego ze standardami kształcenia dla kierunku Pedagogika. Kwalifikacje i kompetencje regulują następujące akty prawne: - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2110); - Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 164, poz.1166, z późn. zm.); - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. (Dz. U. Nr 50 poz. 400, z późn. zm.), oraz art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.); - Ustawa z dnia 04 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 45 poz. 235, z późn. zm.).

Standardy nauczania

Program studiów opracowano zgodnie ze standardami kształcenia dla kierunku Pedagogika określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 164, poz.1166) oraz wg standardów kształcenia nauczycieli określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 07 września 2004 r. (Dz. U. Nr 207, poz. 2110).