Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna (Kalisz)

pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna (Kalisz) (DUx-EP)

studia drugiego stopnia
stacjonarne, 2 lata
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Magisterium na kierunku pedagogika, specjalność edukacja przedszkolna

Dalsze studia:

studia doktoranckie, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia (magister) specjalności edukacja przedszkolna posiada kompetencje w zakresie prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych oraz praktycznych, samodzielnej i twórczej aktywności w różnych obszarach działań edukacyjnych. Absolwent posiada rzetelne przygotowanie teoretyczne o charakterze interdyscyplinarnym zorientowane na konkretną specjalność pedagogiczną jaką jest edukacja przedszkolna. Przygotowanie pedagogiczne zgodne jest z przepisami w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych. W zakresie edukacji przedszkolnej absolwent posiada wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii dziecka w wieku przedszkolnym, systemów wychowania przedszkolnego i zarządzania placówkami wychowania przedszkolnego. Posiada również wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie przygotowywania i prowadzenia zajęć w przedszkolu w obszarach edukacji: językowej, matematycznej, środowiskowej, teatralnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, informatycznej oraz wyrównawczej. Uzyskał uprawnienia do pracy jako nauczyciel przedszkola, w oddziałach przedszkolnych, alternatywnych formach przedszkolnych.

Efekty kształcenia

Uwaga, istnieje więcej niż jedna wersja tego pola. Kliknij poniżej i wybierz wersję, którą chcesz wyświetlić:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 341/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl