Uniwersytet im Adama Mickiewicza w Poznaniu - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
Kierunki studiów > Wszystkie studia > Pedagogika > pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne

pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne (DLx-DPiZ)

studia pierwszego stopnia
stacjonarne, 6 semestrów
Język: język polski
Brak opisu dla tego programu.

Koordynatorzy ECTS:

Przyznawane kwalifikacje:

Licencjat na kierunku pedagogika, specjalność doradztwo zawodowe i personalne

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia, studia podyplomowe

Uprawnienia zawodowe:

Absolwent posiada: - przygotowanie pedagogiczne, do pracy na stanowisku wychowawcy oraz innego pracownika pedagogicznego , - kompetencje do realizacji zadań związanych z doradztwem edukacyjno-zawodowym w systemie edukacyjnym, - kompetencje do wykonywania zawodu doradcy zawodowego w szeroko rozumianych instytucjach rynku pracy, w szczególności w Publicznych Służbach Zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach Pracy, - kompetencje do realizacji zadań zawodowych z zakresu doradztwa personalnego w instytucjach rynku pracy, działach personalnych i komercyjnych organizacjach.

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów pedagogika zostały zatwierdzone uchwałą nr 334/2011/2012 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Studiów Edukacyjnych. Uchwała Senatu wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej uczelni: www.amu.edu.pl